torsdag 31 mars 2016

Djurvärldens Peter Pan

Axelot (eller egentligen Axolotl, Ambystoma mexicanum) är en nattaktiv helakvatisk salamander (vattenlevande groddjur) som aldrig blir färdigutvecklad (genomgår fullständig metamorfos) som bara finns i två sjöar samt mindre vattendrag i närheten av Mexico City, vilket gör att det är en endemisk art.
Efter som Axotlen aldrig blir helt utvecklad sitter gälarna fortfarande på utsidan av kroppen, men de har även fullt fungerande lungor. De har även den otroliga förmågan att återskapa förlorade kroppsdelar. Det ovanligaste med axolotlen är att även om den inte är färdigutvecklad kan den faktiskt föröka sig och få levande avkommor. 
Och eftersom den är nära släkt med tigersalamandern kan de para sig med varandra och få avkommor som ser ut som en helt vanlig tigersalamander.
Axolotl är ganska vanlig i fångenskap och lätt att föröka, men den är kraftigt hotad i naturen. Man beräknar att sammanlagt 700–1200 lever i det vilda, och då uteslutande i Mexico City.
Vi har fyra stycken i djurhuset som våra elever arbetar med dagligen.