tisdag 10 oktober 2017

Slamkrypare

I djurhuset händer det hela tiden nya saker. Ett av de senaste tillskotten bland djuren är våra slamkrypare (Periophthalmus barbarus) som har flera häftiga anpassningar.

Slamkrypare är en fisk som lever i mangroveträsk och som mår bäst i bräckt vatten. Slamkryparen är anpassad för att kunna gå upp på land vilket man ser på fenorna, och de har även möjlighet att ta upp syre både från luft och vatten. Det gör att vi ofta ser våra slamkrypare sitta på platser ovanför vattenytan.