torsdag 12 april 2018

Djur i djurhuset

Rosenbaggar
(Pachnoda marginata peregrina
)


Rosenbaggar är en skalbagge som sticker ut med sin gula färg och rosendoftande avföring. I deras vuxna stadium favoriserar de frukter. Rosenbaggen är en insekt och alla insekter genomgår något som kallas metamorfos (förvandling). Det betyder att djuret har olika utvecklingsstadier där rosenbaggarna börjar med att kläckas som larver, vilka går att använda som föda till exempelvis insektsätande ödlor. Efter larvstadiet kommer vilstadiet, puppan, där de förvandlas till de vuxna skalbaggarna ni ser på bilden nedan.


Om ni vill lära er mer om dessa fascinerande insekter:
https://www.slideshare.net/JamesBrereton/keeping-sun-beetles